27.03.2017 13:51

čeština - určit větu, slovní druhy, zvč : O velkikonocích všude převládá veselá nálada.,

němčina - slovíčka str. 42 PS, v pátek test