Jimbolína Cup 2017

26. června se konal sdalší ročník trojboje - kolo, brusle, běh na Oseckém Jadranu. Po loňské smůle

nebylo ani stopy a team dívek  i hochů vybojoval 1. místo pro naši třídu. Gratulujeme žákům , kteří

naši třídu velmi úspěšně reprezentovali: Martinu Horákovi, Filipu Slovákovi, Jiřímu Ocelkovi,

Jiřímu Stuchlíkovi a Zuzaně Obloukové, Michaele Petrášové, Kristýně Horké , Kateřině Gondové.

Děkujeme.

Náš team CO2 ligy oceněn v Senátu

Náš školní  team, tvořený Michaelou Petrášovou, Michalou Škanderovou, Karolínou Spáčilovou, Josefem Zámorským, Klárou Krejzovou a Ondřejem Ohlídalem ze 7. třídy, byl 8. června 2017 v Praze na slavnostním vyhlášení výsledků celoroční projektové soutěže s environmentálním zaměřením s názvem  CO2 liga.
V historické budově Senátu ČR jsme převzali ocenění za naši práci z rukou paní senátorky Seitlové, která přislíbila svou návštěvu v naší škole. Obsadili jsme  6. místo z celkového počtu 60 přihlášených Základních a Středních škol  z celé ČR, což považujeme za obrovský úspěch.
Byl to pro nás úžasný zážitek, neboť do mikrofonu před stovkou posluchačů jsme mluvili poprvé. Zvládli jsme to ale na jedničku a ze soutěže si odnášíme spoustu nových a zajímavých informací i zkušeností.
Po vyhlášení výsledků jsme si mohli s průvodcem prohlédnout celou budovu Valdštejnského paláce  a dokonce jsme mohli nahlédnout i do jednacího sálu Senátu, kde se právě probíhalo jednání.  Na závěr jsme si prohlédli také Valdštejnskou zahradu a terasové zahrady pod Pražským hradem, odkud byl nádherný výhled na panorama Prahy.

 

Týden pro přírodu 2017

18.4. jdeme na  8 15 do KD Echo na přednášku Pavla Nováka o Hranické propasti (60 kč), od 3. vyučovací hodiny platí normální rozvrh
19.4. sraz 7 20 na nádraží, jedeme vlakem v 7 35 do Teplic  na prohlídku Jeskyní (vstup 60 kč) a pak
se půjdeme projít k Hranické propasti,předpokládaný příjezd do Lipníka asi 13 15.
20.4. výuka dle rozvrhu
21.4. všichni na 7 55, bude němčina, v 10 hodin odchod ke skateparku, kde budeme uklízet
 24.4.  v pondělí 1-2  hodina dle rozvrhu, v 10 hodin odjezd do divadla v Novém Jičíně ,
příjezd kolem 13 30
 

CO2 liga

V letošním roce se žáci sedmé třídy poprvé přihlásili do soutěže CO2 liga. Sedmičlenné družstvo ve složení Michaela Petrášová, Michaela Škanderová, Klára Krejzová, Natálie Pelcová, Karolína

Spáčilová, Ondřej Ohlídal a Josef Zámorský budou v průběhu roku

prostřednictvím prvků projektového vyučování zpracovávat environmentální témata

klimatických změn, jídla, vody, bydlení  a dopravy s návazností na každodenní život. Výsledky

prvního úkolu si již můžete přečíst na nástěnce u jídelny. Cílem soutěže, jejíž patronem je

ekologický institut Veronica,je uvědomění si globálních souvislostí a hledání cest,

jak snížit dopady klimatických změn a připravit se na ně.

 

Školní rok 2016/17

Rajnochovice

V září jsme se zúčastnili sporotvně-turistického kurzu v Rajnochovicích. Po příjezdu jsme jen uložili věci do chatek a hned jsme poktračovali v cestě dále autobusem až na Hostýn. Po prohlídce chrámu jsme se vydali pěšky na zpáteční cestu do Rajnochovic, která byla dlouhá asi 20 km. Po návratu jsme si rozdělili chatky a také nás rozdělili do družstev. Mrazíci, Shreci, Potteři a Simpsonovi.

 Úterý jsme strávili hraním her v herně i venku po okolí.

Ve středu jsme měli za úkol se co nejlépe zamaskovat a vyrobit si úkryt a odpoledně jsme vyrazili na výšlap na rozhlednu Marušku.

 Čtvrtek se nesl ve znamení odvahy, ráno byla vražedná rozcvička s kačenkami a žabáky, po snídani jsme stříleli na mamuta,  večer jsme vyvolávali duchy  a opékali špekáčky a po setmění nás čekala diskotéka. Program jsme završili  stezkou odvahy, byla dobrovolná a ten kdo se odvážil na ni jít, nelitoval. Sice se trošku bál, ale zato usínal s mnoha zážitky a uspokojením, že to zvládl .

 V pátek jsme museli vše uklidit, sbalit se a tradá domů.

Poznej a chraň přírodu

V říjnu jsme se zúčastnili projektu Poznej a chraň přírodu v okolí Pískáče, kde byly odhaleny nové naučné tabule s rostlinami a stromy rostoucími u vody.  Někteří žáci naší třídy přispěli na panely svými kresbami a byli za ně odměněni drobným dárkem (fixami) a diplomem. Pak následovali soutěže s přírodovědnou tématikou, po jejichž úspěšném splnění dostali žáci razítka na kartičku (někteří i na ruku či čelo). Vykouklo sluníčko a tak jsme ještě na chvíli zavítali na skate park, kde jsme udělali pár fotek na naše webové stránky.

Týden pro přírodu 2016

V rámci této akce se naše třída v úterý 19. dubna podívala do města Olomouc.Při cestě z nádraží jsme se zastavili u Dómu sv. Václava, kde byl zabit Václav III a tím vymřel rod Přemyslovců po meči. Pak jsme navštívili Vlastivědné muzeum.V  expozici Příroda Olomouckého kraje jsme vyplnili pracovní listy a vyzkoušeli jsme si různé interaktivní prvky, mohli jsme pohladit srst jezevce, prohlédnout zkameněliny, poslechnout zpěv ptáků či ´"ulovit" rybu.Dále  jsme navštívili expozice Olomouc v proměnách staletí a Uničovský poklad. Na závěr jsme si prohlédli historické centrum Olomouce s radnicí, orlojem a sloupem Nejsvětější trojice zapsaným na seznam památek UNESCO a zbyl nám i čas na nákup suvenýrů.

V jedné stopě

V pátek 6. května se zúčastnila naše třída akce na náměstí T.G.M zaměřené na bezpečnost cyklistů. Bylo tu dopravní hřiště, kde jsme si  mohli vyzkoušet svoji znalost dopravních značek, testy k dopravní výchově, trénink první pomoci, opilecké brýle simulující situaci po požití alkoholu, demonstrace ochranných přileb a reflexních prvků. Ti, kteří splnili úkoly na všech stanovištích si mohli vybrat odměny např. cykloláhve, odrazky, náramky, klíčenky, cyklonářadí apod.

Lesní pedagogika

Ve středu 11. května jsme jeli na Potštátsko do lesa na program Lesní pedagogiky zaměřený na obnovu lesa. Dozvěděli jsme se, jak se sází sazeničky stromů a sami jsme si vyzkoušeli, že zasadit sazeničky správně a přitom rychle je obtížné. Dále jsme se dozvěděli jaké nářadí  a pomůcky je pořeba při obnově lesa a jak se dál lesníci o les musí starat. Prohlédli jsme si nejobávanějšího škůdce lesních porostů, lýkožrouta smrkového a učili se poznávat semenáčky různých druhů stromů. Navštívili jsme také bobří hrad a na závěr jsme si opekli špekáčky. Výlet se nám líbil.

Červen 2016

23. června se konal tradiční trojboj žákovských týmů na oseckém "Jadranu". Naši třídu reprezentovali hoši: Stuchlík Jiří - kolo, Martin Horák - brusle a Filip Slovák - běh, kteří obsadili pěkné 3. místo. Blahopřejeme! Za dívky soutěžily Karolína Spáčilová - kolo, Míša Škanderová - brusle, Katka Gondová a Klára Krejzová běh. Dívky bohužel závod nedokončily, i tak jim patří díky za snahu a Míše přejeme brzké uzdravení. 29. června jsme navštívili koupaliště v Lipníku nad Bečvou. Bylo krásné, slunečné počasí a kdo se koupal, pěkně si to užil. Fotky jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.

 
 
 Více zde: https://zacci1.webnode.cz/zapisnik/