Vyučující

 

 

Přírodopis, německý jazyk, zeměpis - Mgr. Suchánková Martina (třídní učitelka)

Matematika, Cvičení z matematiky - Mgr. Novotný Radek

Čeština - Mgr. Procházková Libuše

Angličtina - Mgr. Tvrdá Monika a Mgr. Václavek Petr

Dějepis - Mgr. Mádr Ivo

Fyzika, chemie,  - Ing. Hlavičková Helena

Tv hoši, praktické činnosti   - Ing. Hájek Břetislav (zastupující třídní učitel)

Výchova k občanství  - Mgr. Václavek Petr

Tělesná výchova dívky, výchova ke zdraví - Mgr. Schmidtová Lenka

Hudební výchova - Mgr. Kadaňková Vlasta

Informatika - Mgr. Rejzek Lukáš (ředitel školy)

Cvičení z českého jazyka - Mgr. Schwanzerová Tereza