Vyučující

Matematika - Mgr. Novotný Radek

Čeština - Mgr. Kadaňková Vlasta

Angličtina - Mgr. Tvrdá Monika a Mgr. Václavek Petr

Přírodopis, německý jazyk, přírodopisná praktika - Mgr. Suchánková Martina (třídní učitelka)

Dějepis - Mgr. Mádr Ivo

Fyzika, chemie, pracovní činnosti hoši - Ing. Hlavičková Helena

Informatika, PC, Tv hoši   - Ing. Hájek Břetislav

Výchova k občanství, pracovní činnosti dívky - Mgr. Koláčková Denisa

Tělesná výchova dívky, sportovní hry, výchova ke zdraví - Mgr. Schmidtová Lenka

Hudební výchova - Mgr. Krejčíř Jaromír

Zeměpis - Mgr. Stehlíková Zdena