Rozvrh hodin 2018/2019

 

 

Hodina:   1           2           3            4               5                6              7            8          9

          7 55 - 8 40   8 50-9 35   9 50-10 35  10 45-11 30  11 50-12 35  12 45-13 30  - 14 00-14 45  14 50-15 35

Pondělí:   CH         Z         M         AJ           ČJ             D                            

 

Úterý:      NJ/AJ   AJ/NJ    F       Inf/Inf      M             M

 

Středa:     Čj          Vz         Hv       Aj/Nj     Vv           Nj/Aj             Cvičení ČJ sudý, M lichý týden                                                                                                           

Čtvrtek:     CH        Z            Čj        M        Tv             Tv               

 

Pátek:       D          Čj         Př         Vo        Čj                 Pč                             

 

 

Upozornění:

 První vyučovací hodina začíná 7 55!

Lichý a sudý týden určuje pořadí týdne v třídní knize, tedy sudý týden v kalendáři (č. 36 od 3.9.) je  podle třídní knihy týdnem lichým (č. 1)