Rozvrh hodin 2017/2018

 

 

Hodina:   1           2           3            4               5                6              7            8          9

          7 55 - 8 40   8 50-9 35   9 50-10 35  10 45-11 30  11 50-12 35  12 45-13 30  - 14 00-14 45  14 50-15 35

Pondělí:   M         Čj         Ov         Vz           Př              F                            SH         SH

 

Úterý:       Hv          Aj        Čj         CH           Tv            Tv

 

Středa:     M         Čj           D         Z           Aj             Vv                         PřP lichý,  

                                                                                                             PC sudý týden

 

Čtvrtek:     M        Čj         Nj         CH         F              Inf 1                  Inf 2 sudý týden

 

Pátek:        M         Aj         Nj         Čj         Pč             D                

 

 

Upozornění:

 První vyučovací hodina začíná 7 55!

Lichý a sudý týden určuje pořadí týdne v třídní knize, tedy lichý týden v kalendáři je až do konce roku 2017  podle třídní knihy týdnem sudým