19.05.2017 12:39

matematika - vypočítej a proveď zkoušku a) 2x - 5 = 3, b) 1 - 8x = 0