12.12.2016 13:56

čeština - rozeber věty: Datli vybírají pod kůrou stromů škodlivý hmyz. Náš svět z okénka orbitální stanice je skutečně překrásný. Do vět vložte přístavek, napište 10 dvojic vidových např. učit se x naučit se.

němčina - v pondělí 19.12. se píše pololetka.

matematika - vypočítejte: 1/2 - ( - 1/4 ) + 1/3 =, 1/2  x ( - 1/4) + 1/3 =, 1/2 - 1/4 x 1/3 =, (1/2 - 1/4) x 1/3 ´=.