Novinky ze školních lavic

20.10.2016 15:34

M - 1,5 +1/5 . 1/5 =

0,4 + 1/2 . (0,4 + 1/2) =

a : 3/7 - 7/3 . 3/7 + 1 =

AJ - rozhovor ze str. 45/7b zpaměti